والتر شوبر

دفتر معماری

english deutsch

تماس

برای هر گونه سوال و توضیحات  میتوانید با من تماس بگیرید :
مهندس آرشیتکت والتر شوبر

Hernalser Hauptstraße 123/1/10
A-1170 Vienna, Austria

+43 (1) 480 43 15                :تلفن ثابت
+43 (1) 676 70 61 689                   :موبایل
w.schober@mosque.at                     :ایمیل