©Dipl.-Ing. Walter Schober

مهندسی آرشیتکت

آدرس ها

 مهندس والتر شوبر  

متولد در وین/اتریش

۸  سال مدرسۀ ابتدائی در فِلس وآلنتشتَیگ

کارآموزی نجارّی

امتحان نهائی برای استاد صنف نجاری

 ۵  سال دیرستان شبانه در دبیرستان مخصوص افراد مشغول به کار، واقع در منطقۀ ۱۵ وین

اخذ دیپلم

تحصیل در دانشگاه تکنیک وین در رشتۀ معماری

تز
موضوع تز:
مسجد جمعۀ بزرگ در وین

در طول تحصیل و بعد از آن: همکاری در شرکتهای مختلف معماری:طراحی-، ثبت نام، پرداخت و برنامه ریزی دقیق، نظارت محلی  ساخت و بنا،خانه های ویلائی، ساختمانهای مسکونی، شرکت در چندین مسابقه، پسوند سقف، طراحی اندرونی،توسعه و بازیافت پروژه

عملکرد تا سطح روز،CAD  

۱۹۵۴

۱۹۷۲-۱۹۶۹

۱۹۷۸

۱۹۷۹-۱۹۸۴

۱۹۸۴

۱۹۸۵-۱۹۹۷

۱۹۹۷

۱۹۹۷-۲۰۰۲

تاریخچه زندگی