©Dipl.-Ing. Walter Schober

مهندسی آرشیتکت

آدرس ها

بیانیه برای طراحی مسجد جمعه

من از سال ۱۹۸۲    بطور مرتب به آناتو لی سفر می کنم.
در این سفرها توجه من به طور عمیق و فشرده به تاریخ همه جانبه و چند هزار ساله این منطقه است. به عنوان معمار رشد و توسعه بنا و ساخت مساجد را با علاقه و
کنجکاوی زیاد دنبال می کنم.

سهیم بودن و ادای سهم خود

 در اینجا هنگام ارائه طرح خودم برای ساخت یک مسجد، برای من یک خواسته ی قلبی بود که سهمی معاصر و مدرن برای ساخت یک مسجد در قرن 21 داشته باشم.

به عنوان یک معمار این سؤال برای من خیلی جالب به نظر می رسید که از یک طرف به پیروی از خطوط و محدوده های سخت سنتی حرکت کنیم از طرف دیگر همزمان به طرح سوالی که آیا مسجد با تمام جنبه های دیگر خود، در چهار چوب خواسته ها بوجود آمده است. قطعاً امروز برآورد می شود که این مطالب از زمان محمد تغییر کرده است.

برای من اجتناب ناپذیر به نظر می رسید که از امکانات مدرن و مصالح ساختمانی امروزی مانند بتون آرمه، فولاد و شیشه  (فقط برای اینکه چند تا عنوان شوند) بهره برداری و استفاده نشود.

از مواد مناسب به طریق مناسب استفاده شود.

ساخت گنبد(طاق) که از هزار سال پیش تا کنون تنها امکانی برای ایجاد یک فضای بزرگ بدون ستون محافظه ای بود، به گمان من منسوخ شده است.

احترام

در این پروژه، من با حسن نیت سعی کردم که روند کار برنامه ریزی پیچیده برای ساختن یک پرستشگاه اسلامی با کمال
ادب و احترام در مقابل مؤمنان را رعایت کنم.

خانه خدا

در واقع، یک مسجد* وجود دارد که از روز اول تأسیس آن تقوا و پرهیزکاری بنا شده است.
در این مسجد مردمانی هستند که دوست می دارند رستگاری را. و خدا دوست دارد پاک شوندگان را. (قرآن 9:109)
(* مسجد کوفه، در فاصله ی تقریباً 2 میلی مدینه. اولین عبادتگاه عمومی اسلام)

در باری پروژه